PL

Zespół Tematyczny do spraw Wyrobów Medycznych

Zespół Tematyczny ds. Wyrobów Medycznych podejmuje zagadnienia dotyczące ustawowych obowiązków fizjoterapeutów w zakresie wyrobów medycznych (zaopatrzenia medyczno/ortopedycznego).

Zagadnienia fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych wyrobów medycznych mających zastosowanie w leczeniu bólu i niepełnosprawności.

Kompetencje fizjoterapeutów do zlecania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie finansowanych ze środków publicznych.

Skład zespołu tematycznego:

Mateusz Curyło – Przewodniczący
Leszek Podsędkowski
Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz
Marcin Mikos
Agnieszka Ciukszo
Katarzyna Cienkosz
Damian Szubski
Tomasz Pęcherz
Elżbieta Zapotoczna
Jan W. Raczkowski
Łukasz Strzępek
Michał Zabojszcz
Monika Urbaniak
Bernadeta Piwowar-Kuczyńska
Krzysztof Doniec
Jakub Herman
Tomasz Urbański

Dokumentacja do pobrania:

1. Skrypt – wyroby medyczne w praktyce fizjoterapeuty.pdf
2. Wystawianie elektronicznego zlecenia na wyroby medyczny_pop.pdf

Raport z prac Zespołu Tematycznego ds. Wyrobów Medycznych przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów:

POBIERZ RAPORT