PL

Zespół Tematyczny do spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych

Zespół zajmuje się wszelkimi regulacjami, które mają wpływ na świadczenia fizjoterapeutyczne realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Głównymi zadaniami zespołu jest tworzenie wytycznych dla Krajowej Rady Fizjoterapeutów w zakresie optymalizacji realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych dostępnych dla pacjentów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Skład zespołu tematycznego:

Karol Wojciechowski  – Przewodniczący
Kamil Białas
Justyna Fularska-Sałata
Dominik Kujawa
Ewelina Okoniewska
Marta Kuta
Sebastian Zduński
Jakub Giołbas
Maciej Kawoń
Karolina Ferenc – Sekretarz

POPRZEDNI SKŁAD ZESPOŁU

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie_2023ZTFRSP