Grupa odpowiedzialna za opracowanie wytycznych do specjalizacji kierunkowych, do czego KRF został zobowiązany przez Krajowy zjazd 29 grudnia 2016 r.

Skład zespołu:

dr Katarzyna Gierat Haponiuk
Przewodnicząca
mgr Dariusz Banik
dr Grzegorz Magoń
dr Wojciech Mateusz Romanowski