Zespół Tematyczny ds. Praktyk Fizjoterapeutycznych zajmuje się usprawnianiem i informacją na temat prowadzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie:
· indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej – kod 98,
· praktyki fizjoterapeutycznej w miejscu wezwania – kod 95,
· praktyki fizjoterapeutycznej w podmiocie leczniczym – kod 93,
· praktyki fizjoterapeutycznej grupowej – kod 97 (2-óch fizjoterapeutów i więcej w formie spółki).

Odniesieniem prawnym przestrzeganym literalnie jest art. 4 pkt 6 ppkt 5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku, w bezpośrednim połączeniu z art. 19a, 102a oraz 103 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z późn. zm.

Skład zespołu tematycznego:

Marek Sewastianik – Przewodniczący
Piotr Litarowicz
Piotr Szczepański
Roman Kostur
Krzysztof Mehlich
Magdalena Markowska

Poprzedni skład zespołu