PL

Zespół Tematyczny do spraw Rozwoju Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Zespół Tematyczny ds. Rozwoju Krajowej Izby Fizjoterapeutów ma za zadanie diagnozowanie problemów i barier, które stoją na drodze rozwoju samorządu zawodowego oraz fizjoterapii w Polsce.
Jego celem jest znalezienie efektywnych rozwiązań, które pozwolą przekształcić te wyzwania w możliwości wzrostu i doskonalenia.
Inspirując się doświadczeniami innych samorządów zawodowych na świecie, zespół będzie poszukiwać sprawdzonych i skutecznych strategii, które mogą pomóc w ulepszeniu polskiego samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Przez analizę i adaptację tych rozwiązań, zespół dąży do stworzenia środowiska sprzyjającego wzrostowi i profesjonalizacji fizjoterapii w Polsce.

Skład zespołu tematycznego:

Wojciech Kurzydło – Przewodniczący
Damian Tomczuk
Cezary Sławuszewski
Maciej Okoń
Magdalena Łapka
Izabela Chaberek
Weronika Krzepkowska
Katarzyna Borkowska
Kamil Rutkowski
Mirosława Długosz

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie roczne ZT ds. RozwojuKIF_2023