Skład zespołu tematycznego:

dr Agnieszka Śliwka
dr Adrian Kużdżał
mgr Filip Windak
dr Katarzyna Zajkiewicz
dr Anna Pyszora
mgr Roman Włodarczyk

Uchwała nr 227/I KRF z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała nr 227/I KRF