dr Agnieszka Niemerzycka
Przewodnicząca
dr Agnieszka Zdrodowska