PL

Zespół tematyczny do spraw Etyki w Badaniach Naukowych Fizjoterapeutów

Zespół tematyczny do spraw Etyki w Badaniach Naukowych Fizjoterapeutów został powołany w 2021 roku. Zadaniem Zespołu jest zagwarantowanie praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników badań naukowych. Zespół opiniuje projekty badań prowadzonych przez fizjoterapeutów pod względem ich zgodności z dokumentem Zasady Etyki Zawodowej Fizjoterapeutów.

Skład zespołu tematycznego:

Renata Szyguła – Przewodnicząca
Wojciech Wolański
Sławomir Tubek
Monika Wierzbicka
Marta Sobera
Katarzyna Maślanko – sekretarz

POPRZEDNI SKŁAD ZESPOŁU