Skład zespołu tematycznego:

dr hab. Tomasz Halski - Przewodniczący
dr Rafał Bugaj - zastępca przewodniczącego
dr hab. Dariusz Czaprowski
dr Janusz Doś
dr Anna Jenczura
dr hab. Maciej Krawczyk
r. pr. Aleksandra Krzemińska
dr hab. Michał Kuszewski
prof. Jarosław Marusiak
dr hab. Dariusz Mucha
dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska
prof. Jakub Taradaj
dr Sebastian Wójtowicz
dr Zbigniew Wroński
mgr Zbigniew Zdrajkowski
mgr Katarzyna Maślanko - sekretarz

Zespół tematyczny do spraw Etyki w Badaniach Naukowych Fizjoterapeutów został powołany w 2021 roku. Zadaniem Zespołu jest zagwarantowanie praw, bezpieczeństwa i dobrostanu uczestników badań naukowych. Zespół opiniuje projekty badań prowadzonych przez fizjoterapeutów pod względem ich zgodności z zasadami etycznymi.

Zasady pracy Zespołu i procedura składania wniosku o wydanie opinii znajdują się w Regulaminie.

Kontakt: komisjaetykibadan@kif.info.pl

Załączniki:

Regulamin

Wniosek KE KIF - nr.1

Informacja KE KIF - nr.2

Oświadczenie KE KIF - nr.3

Formularz zgody KE KIF - nr.4

Formularz informacyjny KE KIF - nr.5

Opinia KE KIF - nr.6