PL

Spotkanie dziekanów wydziałów i kierunków kształcących fizjoterapeutów.

20 maja 2022 r. z inicjatywy przedstawicieli Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów i kierunków kształcących fizjoterapeutów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 60 osób. Wśród nich znaleźli się prezes KRF dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes KRF ds. nauki i edukacji dr Zbigniew Wroński, przedstawiciele uczelni wyższych, a także członkowie Zespołu Tematycznego ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego przy KIF. Do spotkania dołączyli w formie online wiceminister Piotr Bromber, reprezentujący Ministerstwo Zdrowia oraz Edyta Gadomska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia).

Uczestnicy spotkania aktywnie brali udział w dyskusji, zadali wiele pytań i zgłosili uwagi do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, a także omówili możliwości zmian i uszczegółowienia standardów kształcenia.

Przedstawiciele uczelni wypracowali również wspólne stanowisko w sprawie najważniejszych kwestii dotyczących przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i standardów kształcenia oraz podjęli kroki w celu przekazania ww. stanowiska przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia.

Link do agendy spotkania: https://kif.info.pl/events/spotkanie-dziekanow-wydzialow-i-kierunkow-ksztalcacych-fizjoterapeutow/

NEWSLETTER