Podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów delegaci wspólnie uchwalili (Uchwała Nr 25/II KZF/2022II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów), “Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Prace nad kodeksem trwały ponad 3 lata – ich efektem był dokument, który przyjęła Krajowa Rada Fizjoterapeutów poprzedniej kadencji, natomiast II KZF rozpatrzył projekt i ostatecznie go uchwalił. To bardzo znaczące wydarzenie dla naszego samorządu – podobne kodeksy etyczne mają także inne zawody zaufania publicznego, także te reprezentujące inne profesje medyczne.

Kodeks etyki to swoisty drogowskaz dla każdej osoby wykonującej zawód fizjoterapeuty. W preambule dokumentu czytamy m.in.

Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty opierają się na założeniu, że fizjoterapeuta to samodzielna profesja medyczna. Profesjonalista to osoba, która wyznaje, głosi i realizuje w działaniu określone ideały, wartości oraz zasady etyki zawodu. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty stanowią podstawę wykonywania przez fizjoterapeutę wszystkich czynności zawodowych, niezależnie od formy i miejsca wykonywania zawodu, dlatego w ich treści używa się zwrotu „pacjent(klient)” w odniesieniu do każdej osoby korzystającej z usług fizjoterapeuty.

Poniżej prezentujmy dokument zawierający całość “Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”

zasady_etyki_06.22