PL

Kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, a zwycięskie prace zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami finansowymi. Ponadto manuskrypty przygotowane przez laureatów na podstawie ich prac zostaną opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie “Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych).

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2021/2022 (najpóźniej do 30 września 2022).

Wkrótce na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów pojawi się regulamin i wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu.

NEWSLETTER