PL

Badanie ankietowe na temat dostępności usług fizjoterapeutycznych dla uchodźców z Ukrainy

Od 24 lutego 2022 roku ponad 7 milionów osób uciekło z Ukrainy, szukając bezpieczeństwa, ochrony i pomocy. Do 27 maja 2022 roku Polska przyjęła ponad 3,5 mln uchodźców, a przeważająca większość to kobiety, dzieci i osoby starsze.

W 2020 r. Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnością szacowało, że w Ukrainie jest 2,7 miliona osób z niepełnosprawnością, co stanowi około 6% populacji. Według światowych szacunków 15% ludności świata stanowią osoby z niepełnosprawnością, a to oznacza, że w Polsce może przebywać nawet 500 tys. ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnością. Istnieje potrzeba dostarczania aktualnych informacji, które pozwolą na kształtowanie opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dostępnej, odpowiedniej i skutecznej pomocy dla osób potrzebujących. Pomoc ta obejmuje m.in. umożliwienie trwałego dostępu do usług fizjoterapeutycznych i środków pomocniczych, w miarę rozwoju sytuacji kryzysowej.

W związku z powyższym, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz z Krajową Izbą Fizjoterapeutów zapraszają do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie na temat dostępności usług fizjoterapeutycznych dla uchodźców z Ukrainy i potrzeb, które mają w tym zakresie. Ankieta skierowana jest do wszystkich fizjoterapeutów zarejestrowanych w Polsce, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 2-3 minuty. Zebranymi danymi będzie zarządzała WHO i posłużą one w celu opracowania inkluzywnych i celowanych strategii, a także dokonania pogłębionej oceny zapotrzebowania na usługi fizjoterapeutyczne i urządzenia pomocnicze oraz ich dostępności.

Uwaga: w ankiecie definiujemy „uchodźców z Ukrainy” jako osoby, które przyjechały do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie po 24 lutego 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie.

ANKIETA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

NEWSLETTER