Apel KRF dotyczący konieczności zaopatrywania fizjoterapeutów w środki ochrony indywidualnej

Podczas 43 posiedzenia KRF, podjęto uchwałę w sprawie apelu dotyczącego konieczności zaopatrywania fizjoterapeutów w środki ochrony indywidualnej. KRF apeluje do decydentów i kierowników podmiotów leczniczych o traktowanie fizjoterapeutów w czasie stanu epidemii w sposób niedyskryminujący, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę przed zakażeniem. Zobacz apel KRF!

Wytyczne WCPT dot. fizjoterapii pacjentów z COVID-19 dostępne po polsku

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), największa światowa organizacja zrzeszająca fizjoterapeutów, do której należy także KIF, opublikowała wytyczne dotyczące fizjoterapii pacjentów z COVID-19. Specjaliści z KIF, w porozumieniu z ekspertami od fizjoterapii pulmonologicznej, przetłumaczyli cały dokument. Zobacz wytyczne w polskiej wersji językowej!

Ważne zmiany w zakresie OWU

Uwaga świadczeniodawcy! Z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oto najważniejsze z nich!

Prezes KRF pisze do Premiera i Ministra Zdrowia, upominając się o właściwe traktowanie fizjoterapeutów

W odpowiedzi na decyzję rządu, który zaplanował otwarcie wszystkich gabinetów rehabilitacji w ostatnim 4 etapie, Prezes KRF napisał listy do Premiera i Ministra Zdrowia, w których upomina się o właściwe traktowanie fizjoterapeutów jako profesjonalistów medycznych. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wojewodowie proszą ich o pomoc w zwalczaniu epidemii COVID-19. Zobacz oba listy!