PL

WCPT apeluje do rządów na całym świecie o środki ochrony dla fizjoterapeutów

Podczas pandemii koronawirusa, fizjoterapeuci z całego świata odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i dobrostanu społeczeństwa.

Jednak wszędzie fizjoterapeuci narażeni są na niebezpieczeństwo, którego nie można akceptować. Często fizjoterapeuci nie są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (jak rękawiczki, okulary i maski ochronne), których potrzebują wykonując obecnie swój zawód.

To światowy problem. To nie jest sytuacja, w której fizjoterapeuci z krajów rozwiniętych mają takie wyposażenie, a ci z państw o niskim dochodzie nie mają. Wszyscy członkowie WCPT, z całego świata, zgłaszają problemy ze zdobyciem odpowiednich środków ochrony, niezbędnych do bezpiecznej pracy. Ten problem ma wpływ na całe nasze środowisko!

Wielu z naszych członków zgłasza, że są namawiani do prowadzenia fizjoterapii nie mając zapewnionych środków ochronnych. To niebezpieczne i nieakceptowalne!

W niektórych państwach ministerstwo zdrowia zapewnia ochronę pracownikom medycznym, ale dostęp do tej ochrony jest niejednolity.

Brak zapewnienia fizjoterapeutom osobistych środków ochrony podczas pracy podważa realizację celów, założonych przez ministerstwa w walce o zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Brak zapewnienia fizjoterapeutom osobistych środków ochrony podczas pracy zwiększa ryzyko ich zarażenia.

WCPT nawołuje ministerstwa zdrowia na całym świecie do zapewnienia odpowiedniego sprzętu ochronnego fizjoterapeutom pracującym w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Globalne społeczność fizjoterapeutów jest gotowa, chętna i zdolna do pracy, na której się znamy się najlepiej, czyli do wspierania pacjentów w ich powrocie do zdrowia i funkcjonowania.

By móc wykonywać swoją pracę, WCPT wraz z przedstawicielami, wzywa rządy na całym świecie do spełnienia swojego moralnego obowiązku i zapewnienia pracującym fizjoterapeutom środków ochrony osobistej.

Brak działania jest nie do zaakceptowania.

Jonathon Kruger
Chief Executive Officer
WCPT

Zobacz film z apelem: youtu.be/AUcyLtZclsE
W sytuacji pandemii WCPT podejmuje wiele działań, których celem jest wsparcie fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych. Oto najważniejsze z nich:

1. W lutym 2020, WCPT jako członek World Health Professions Alliance (WHPA), jednogłośnie wezwało rządy na całym świecie do priorytetowego wsparcia pracowników opieki zdrowotnej (w tym także fizjoterapeutów), pracujących podczas pandemii na linii frontu. Szczególnie poprzez zaopatrzenie pracowników w niezbędny sprzęt ochronny.
www.whpa.org/news-resources/statements/world-health-professionals-calling-governments-prioritise-support

2. WCPT apelowało do szefów państw i rządów G20 o natychmiastowe działania mające na celu zapewnienie ciągłości w dostarczaniu ochrony osobistej przedstawicielom zawodów medycznych. We wspólnym liście, prezesi organizacji WHPA (także Zarząd WCPT) zaapelowali o spójne i jednolite podejście do wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy „narażają swoje życie” w walce z koronawirusem.
www.wcpt.org/news/WCPT-calls-for-immediate-action-from-G20-leaders-on-personal-protective-equipment

3. WCPT zbiera i umieszcza informacje dotyczące funkcjonowania fizjoterapeutów w dobie pandemii na całym świecie. Raporty ze świata (także przedstawiane i aktualizowane przez KIF) umieszcza w stworzonym na stronie panelu “COVID-19 information hub”: www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoV

4. WCPT pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi członkami zrzeszonymi w ponad 120 krajach i śledzi sytuację fizjoterapeutów z całego świata, a także ich bieżące problemy i potrzeby. Wspiera poprzez wdrażanie i udostępnianie standardów (kif.info.pl/wytyczne-wcpt-dot-fizjoterapii-pacjentow-z-covid-19-dostepne-po-polsku/) oraz przesyłanie na prośbę swoich członków oficjalnych listów poparcia (kif.info.pl/wcpt-docenia-dzialania-kif-w-sytuacji-kryzysowej-i-upomina-sie-o-telerehabilitacje/).

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus