PL

Tarcza antykryzysowa 2.0 rozszerza możliwości wsparcia dla fizjoterapeutów

Komunikat nr 41 Zespołu Kryzysowego z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Tarcza 2.0 – rozszerzenie możliwości wsparcia dla fizjoterapeutów

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) dziennikustaw.gov.pl/D2020000069501.pdf poszerzono pakiet wsparcia wprowadzony tarczą antykryzysową.

Jakie najważniejsze zmiany wprowadza tarcza 2.0?

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

  • jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej był 1 lutego);
  • możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

  • zniesienie warunku osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
  • możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.:

  • dla osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia (wcześniej był 1 lutego);
  • rozszerzenie na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób (zwolnienie z opłacenia 50 % należności).

Możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. (dotyczy wszystkich płatników składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa).

Pożyczki do 5000 zł również dla mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników i prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Niewliczanie do przychodu zwolnienia ze składek i mikropożyczek.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące tarczy antykryzysowej dostępne są na stronach rządowych:

dla przedsiębiorców (w rozbiciu na jdg, mikro, małe, średnie i duże firmy)
www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

dla pracowników (z rozbiciem dla pracujących na umowach o pracę i na cywilnoprawnych)
www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika

oraz ZUS www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus