PL

Wytyczne WCPT dot. fizjoterapii pacjentów z COVID-19 dostępne po polsku

Koleżanki i Koledzy,

przekazujemy Wam tłumaczenie międzynarodowych wytycznych nt. organizacji fizjoterapii pacjentów z COVID-19 prowadzonej w warunkach oddziałów szpitalnych. Wytyczne zostały opracowane przez doświadczonych specjalistów fizjoterapii oddechowej z całego świata. Ponadto uzyskały one akceptację wielu organizacji fizjoterapeutycznych, w tym m.in. Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT). Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat organizacji pracy fizjoterapeutów, procesu kwalifikacji chorych z COVID-19 do fizjoterapii, metod leczenia stosowanych w tej grupie chorych oraz zasad bezpieczeństwa pracy, związanych ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej. Ze względu na istotne różnice w organizacji pracy fizjoterapeutów w różnych częściach świata, nie wszystkie zalecenia z opracowanego dokumentu możliwe są do zrealizowania obecnie w warunkach polskich. Stanowią jednocześnie pewnego rodzaju wskazówki, jak szerokie możliwości stwarza fizjoterapia oddechowa stosowana w leczeniu chorych z dysfunkcją układu oddechowego i do jakiego modelu pracy fizjoterapeuty możemy dążyć.

Zespół ds. fizjoterapii oddechowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów