PL

Wizyta terapeutyczna swoim zakresem obejmuje oprócz wizyty fizjoterapeutycznej również zabiegi kinezyterapeutyczne czynne z zapewnieniem nadzoru wideo realizowane przez fizjoterapeutów zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. 952). A zatem, ograniczenie możliwości telerehabilitacji do wizyty fizjoterapeutycznej wyrażone w komunikacie NFZ¹ zamieszczonym w dniu 15 kwietnia 2020 r., nie znalazło potwierdzenia w przesłanym stanowisku Ministerstwa Zdrowia.
W opinii samorządu zawodowego fizjoterapeutów przesłane stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest zgodne z treścią dodawanego § 4a, który odsyła do świadczeń określonych w § 4 pkt 1-3, w tym do zabiegu fizjoterapeutycznego, jak i  celu jaki przyświecał rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 660) regulacji, jakim było zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, przede wszystkim w warunkach zagrożenia epidemicznego.

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus