PL

Główny Inspektor Pracy o tym, czy pracownicy medyczni mogą odmówić pracy bez zabezpieczenia w środki ochrony

Komunikat nr 42 Zespołu Kryzysowego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o opinię, czy w rażących sytuacjach – gdy pracodawca nie zapewnia odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej – pracownicy medyczni mogą powstrzymać się od pracy. W opinii Głównego Inspektora Pracy:
  • osoby wykonujące zawód medyczny powinny być zabezpieczone przez pracodawcę przed możliwością zarażenia koronawirusem. Obowiązkiem pracodawcy jest takie zorganizowanie pracy, by maksymalnie zabezpieczyć pracowników przed utratą zdrowia. Z tego też tytułu płynie odpowiedzialność pracodawcy, także wykroczeniowa.
  • jeśli zaś pracownicy medyczni powstrzymają się od pracy z powodu zagrożenia życia i zdrowia, pracodawca podejmie wobec nich działania porządkowe.
  • zgodnie z Kodeksem pracy, powstrzymanie się od pracy nie dotyczy pracowników, których obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego.
  • tylko sąd w procesie z powództwa takich pracowników mógłby uznać ich racje.
  • Inspekcja pracy nie ma narzędzi by powstrzymać pracodawcę przed ukaraniem pracowników za powstrzymanie się od pracy z powodu epidemii.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

NEWSLETTER