PL

Fizjoterapeuta – zawód medyczny w czasie epidemii

Komunikat nr 40 Zespołu Kryzysowego z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Fizjoterapeuta – zawód medyczny w czasie epidemii

Dzisiaj dla wszystkich wykonujących zawody medyczne nastał „czas próby”. Wykonywanie takiego zawodu wiąże się też z wypełnianiem określonej misji społecznej z nim związanej, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i zasad moralnych oraz obowiązkiem zachowania tajemnicy pacjenta, z którym wykonującego zawód zaufania publicznego wiąże relacja oparta na zaufaniu. W dobie kryzysu nasza rola jeszcze wzrasta, bo rosną także oczekiwania. Rozumiemy, że może to stanowić bardzo duże obciążenie. Wielu z nas nie radzi sobie ze stresem i strachem, obawiając się o los bliskich czy perspektywy zawodowe. Wiele osób podkreśla, że ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do skali ponoszonego ryzyka i nie odzwierciedla wartości wykonywanej pracy. Wiele osób wybierając zawód fizjoterapeuty nie uświadamiało sobie, na czym polega odpowiedzialność i misja zawodu medycznego. Rozumiemy te emocje i odczucia. Mamy jednak świadomość, że najważniejsza jest pełna i rzetelna informacja o naszych prawach i obowiązkach.

Zachęcamy do przeczytania materiału, który omawia aspekty prawne związane z pracą fizjoterapeutów przy zwalczaniu epidemii oraz przedstawia przykłady takich działań z kilku krajów.

Szczegółowo omawiamy aspekty prawne związane ze skierowaniem fizjoterapeutów, na mocy decyzji wojewody, do pracy przy zwalczaniu epidemii, informujemy, kogo nie dotyczy takie skierowanie i w jakiej sytuacji można odwołać się od takiej decyzji. Przygotowaliśmy także wzory wniosków do pobrania.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus