Apel KRF dotyczący konieczności zaopatrywania fizjoterapeutów w środki ochrony indywidualnej

Podczas 43 posiedzenia KRF, podjęto uchwałę w sprawie apelu dotyczącego konieczności zaopatrywania fizjoterapeutów w środki ochrony indywidualnej. KRF apeluje do decydentów i kierowników podmiotów leczniczych o traktowanie fizjoterapeutów w czasie stanu epidemii w sposób niedyskryminujący, zapewniając jednocześnie odpowiednią ochronę przed zakażeniem. Zobacz apel KRF!