PL

Rekomendacje Prezydium KRF nt. pracy zawodowej fizjoterapeutów w okresie epidemii.

Zobacz rekomendacje do prowadzenia fizjoterapii: domowej, ambulatoryjnej i dziennej oraz stacjonarnej

Komunikat nr 37 Zespołu Kryzysowego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Rekomendacje Prezydium KRF nt. pracy zawodowej fizjoterapeutów w okresie epidemii

Niezrozumiały jest dla nas harmonogram zmieniania zasad bezpieczeństwa. Na oficjalnych stronach polskiego rządu (www.gov.pl/web/koronawirus) nie ma mowy o pełnym otwarciu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Uważamy, że to przeoczenie i ze względu na stan zdrowia polskich pacjentów oraz kondycję ochrony zdrowia w okresie epidemii konieczne jest pełne otwarcie gabinetów rehabilitacyjnych. Inna decyzja byłaby niezgodna i sprzeczna z apelami wojewodów, którzy wzywają zawody medyczne, w tym fizjoterapeutów, do wsparcia walki z COVID-19. Gabinety fizjoterapii to placówki świadczące usługi medyczne i jako takie muszą działać wg najwyższych norm sanitarnych i bezpieczeństwa. Podkreślmy, że kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w tym oceny ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, opracowania, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, czy stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zapobieżenia przeniesieniu na inne osoby biologicznych czynników chorobotwórczych.

REKOMENDACJE

Rekomendujemy wznowienie i kontynuowanie fizjoterapii u osób, którym grozi poważne pogorszenie zdrowia pacjenta.

Przypominamy, że fizjoterapeuci mogą prowadzić terapię w określonych wypadkach:

  1. w sytuacji, kiedy zaprzestanie rehabilitacji groziłoby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta;
  2. świadczenia udzielane są za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
  3. świadczenia udzielane są w ramach kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej;

WAŻNE! Oceny stanu pacjenta dokonuje fizjoterapeuta, który jest samodzielnym profesjonalistą medycznym.

Wszelkie informacje na temat zdrowia pacjenta, w tym okoliczności wskazujące na to, że brak rehabilitacji groziłby poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, muszą być odnotowane w dokumentacji medycznej.

Praca z pacjentem wymaga przestrzegania kilku zasad:

  1. Przeprowadź z pacjentem ankietę kwalifikacyjną epidemiologiczną.
  2. Umawiaj pacjentów na konkretne godziny i minimalizuj możliwości ich spotkań w częściach wspólnych.
  3. Zachowaj środki ostrożności zawarte w rekomendacjach dla:

UZASADNIENIE

Wydłużający się okres epidemii powoduje olbrzymie problemy dla pacjentów, którzy cierpią na inne choroby niż COVID-19. Również ograniczenia w obszarze prowadzenia rehabilitacji leczniczej negatywnie wpływają na zdrowie pacjentów. Warto wspomnieć, iż dla osób chorych długi okres bez ruchu, czy brak właściwej aktywności może spowodować nieodwracalne, destrukcyjne zmiany.  Zaniki mięśniowe, spadek wydolności ogólnej i mięśniowej, ogólne osłabienie, narażenie na wzrost powikłań zakrzepowo-zatorowych, zaburzenia psychoruchowe to tylko niewielka część negatywnych skutków zaprzestania fizjoterapii. Najgroźniejsze są one dla osób z chorobami przewlekłymi i starszych. Osoby z problemami neurologicznymi, kardiologicznymi czy pulmonologicznymi nie mogą czekać. Dla nich każdy dzień zwłoki powoduje poważny uszczerbek na zdrowiu lub jest zagrożeniem dla życia. Ważne jest także wsparcie osób po zabiegach planowych lub urazach, które nie mogą czekać na rehabilitację i należy im pomóc, w możliwie jak najkrótszym czasie od zdarzenia. Bez właściwej opieki fizjoterapeutycznej tym osobom grozi poważne pogorszenie stanu zdrowia.

Jesteśmy przekonani, że fizjoterapeuci jako profesjonaliści medyczni, podejmą właściwe decyzje dbając z jednej strony o bezpieczeństwo swoje i swoich pacjentów, a z drugiej starając się zapewnić im najlepszą opiekę i efektywną fizjoterapię.

Poniżej prezentujemy pismo w powyższej sprawie skierowane do Premiera i Ministra Zdrowia.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus