PL

Powołanie Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF

Powołanie Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii powołani zostali członkowie Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF. W jej skład weszli przedstawiciele świata nauki i autorytety środowiska medycznego.

Celem Rady jest rozwijanie współpracy ze środowiskiem innych zawodów medycznych, przedstawicielami towarzystw naukowych, konsultantami w ochronie zdrowia.

Podczas wręczenia aktów powołań podkreślano znaczenie edukacji oraz przybliżania społeczeństwu poszczególnych dziedzin fizjoterapii, będącej elementem zdrowego stylu życia.

Pierwsze nasze wspólne zadanie to realizacja kampanii KIF “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi” – podkreślił dr Tomasz Dybek, prezes KRF.

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 14 maja 2021 r. do zadań Rady należy w szczególności:

 • identyfikowanie potencjalnych obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających udziału fizjoterapeutów,
 • opiniowanie oraz wypracowywanie propozycji modyfikacji standardów, wytycznych oraz programów z udziałem fizjoterapeutów,
 • przeprowadzanie analizy oraz prezentowanie oceny propozycji zmian rozwiązań w systemie ochrony zdrowia opracowanych przez podmioty inne niż Rada, w szczególności przez zespoły tematyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W kolejnych dniach będziemy prezentować informacje o członkach Rady i reprezentowanych przez nich dziedzinach fizjoterapii.

 • dr Renata Archacka
 • dr hab. Anna Brzęk
 • dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 • prof. dr hab. Andrzej Czamara
 • dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa
 • dr Marta Jokiel
 • dr Marzena Kobylańska
 • dr hab. Mariusz Migała
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski
 • dr hab. Maciej Płaszewski
 • prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
 • dr Sebastian Rutkowski
 • dr hab. Edyta Smolis-Bąk
 • dr hab. Elżbieta Skorupska
 • prof. dr hab. Anna Skrzek
 • dr hab. Jan Szczegielniak