PL

Ruszyły prace Doraźnego Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej, powołanego przez KRF

Ruszyły prace Doraźnego Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej, powołanego przez KRF

Analizy, harmonogram działań, omówienie problemów najczęściej zgłaszanych przez fizjoterapeutów pracujących w domach pomocy społecznej – to tematy pierwszego spotkania Doraźnego Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej, które odbyło się 21 września w siedzibie KIF. W zespole współpracują przedstawiciele KRF i przedstawiciele DPS-ów. 

Zespół powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez środowisko fizjoterapeutów problemy i postulaty. Zgodnie z uchwałą KRF z 27 lipca, członkowie zespołu powołani zostali przez prezesa KRF. Cztery osoby są pracownikami Domów Pomocy Społecznej, a cztery osoby są członkami Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W uchwale wskazano m.in., że celem zespołu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących: określenia i ujednolicenia zakresu obowiązków fizjoterapeutów; wyrównania norm czasu pracy; urealnienia poziomu wynagrodzeń; dostosowanie poziomu zatrudnienia do liczby pensjonariuszy wymagających rehabilitacji.

Fizjoterapeuci, chcący przedstawić zespołowi bezpośrednio swoją sytuację, mogą wysłać wiadomość mailową na adres: [email protected]

Członkowie zespołu z ramienia KRF:

  • Agnieszka Domurad (przewodnicząca)
  • Katarzyna Kazimierczak (zastępca przewodniczącej)
  • Renata Markiewicz (sekretarz)
  • Michał Łaz

Członkowie zespołu z ramienia DPS-ów:

  • Wioletta Lidia Cacek
  • Małgorzata Konieczna
  • Artur Jacek Kuźma
  • Krzysztof Tomasik