Ruszyły prace Doraźnego Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej, powołanego przez KRF

Analizy, harmonogram działań, omówienie problemów najczęściej zgłaszanych przez fizjoterapeutów pracujących w domach pomocy społecznej – to tematy pierwszego spotkania Doraźnego Zespołu ds. Domów Pomocy Społecznej, które odbyło się 21 września w siedzibie KIF. W zespole współpracują przedstawiciele KRF i przedstawiciele DPS-ów. 

Zespół powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez środowisko fizjoterapeutów problemy i postulaty. Zgodnie z uchwałą KRF z 27 lipca, członkowie zespołu powołani zostali przez prezesa KRF. Cztery osoby są pracownikami Domów Pomocy Społecznej, a cztery osoby są członkami Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

W uchwale wskazano m.in., że celem zespołu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących: określenia i ujednolicenia zakresu obowiązków fizjoterapeutów; wyrównania norm czasu pracy; urealnienia poziomu wynagrodzeń; dostosowanie poziomu zatrudnienia do liczby pensjonariuszy wymagających rehabilitacji.

Fizjoterapeuci, chcący przedstawić zespołowi bezpośrednio swoją sytuację, mogą wysłać wiadomość mailową na adres: [email protected]

Członkowie zespołu z ramienia KRF:

  • Agnieszka Domurad (przewodnicząca)
  • Katarzyna Kazimierczak (zastępca przewodniczącej)
  • Renata Markiewicz (sekretarz)
  • Michał Łaz

Członkowie zespołu z ramienia DPS-ów:

  • Wioletta Lidia Cacek
  • Małgorzata Konieczna
  • Artur Jacek Kuźma
  • Krzysztof Tomasik