PL

Mapa kompetencji zawodów medycznych

KIF zaprasza inne samorządy do stworzenia aktualnej mapy kompetencji zawodów medycznych

W piśmie skierowanym do prezesów samorządów: lekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Tomasz Dybek podkreśla potrzebę stworzenia rzetelnej mapy kompetencji, uwzględniającej przenikanie się zakresów działań medyków, współpracę pomiędzy zawodami, uwarunkowania systemowe i sytuację kadrową.

Zwraca uwagę na znaczenie uporządkowania kwestii kompetencji dla organizatorów systemu, osób kierujących placówkami medycznymi, dla pacjentów i samych medyków.

O pomyśle podjęcia działań wraz z wszystkimi samorządami medycznymi, w kontekście kompetencji, wspomniałem podczas jednej z konferencji, gdy dyskutowaliśmy o tym, kto z nas czym dokładnie się zajmuje a czym powinien się zajmować i jaki jest jego potencjał. Uważam, że wypracowanie wniosków wewnątrz środowiska medycznego pozwoli nam lepiej współpracować i przede wszystkim w sposób spójny pójść dalej w dyskusjach i postulatach kierowanych do decydentów, jak też w komunikacji z pacjentami – powiedział dr Tomasz Dybek.

Prezes KRF szefów samorządów zawodów medycznych zaprosił na spotkanie, licząc, że niebawem będą mogły wystartować prace nad mapą kompetencji. 

Szanowne Panie Prezes, Szanowni Panowie Prezesi,

zwracam się do Państwa z zaproszeniem do stworzenia rzetelnej mapy kompetencji zawodów medycznych, która będzie podstawą do dyskusji z decydentami i zarządzającymi placówkami, na temat powstających luk kompetencyjnych oraz zmieniających się kompetencji poszczególnych grup zawodowych. Będzie to również podstawa do budowania komunikacji z pacjentami, pozwalająca zminimalizować nieporozumienia w tym zakresie.

Rosnące potrzeby zdrowotne, rozwój cywilizacyjny, nowoczesne technologie – wszystko to stawia przed medykami i organizatorami systemu ochrony zdrowia szereg wyzwań oraz konieczność nadążania za zmieniającymi się realiami.

Wielokrotnie w dyskusjach wybrzmiewa problem zakresu, jakim powinien zajmować się dany medyk w zderzeniu z tym, co wykonuje w rzeczywistości w swojej pracy oraz z oczekiwaniami pacjentów, pracodawców, organizatorów ochrony zdrowia w Polsce. Praca nad mapą kompetencji pozwoliłaby nam wszystkim lepiej zrozumieć perspektywę innych zawodów, przeanalizować stawiane przed nami wyzwania, naszą sytuację kadrową, niedomogi systemowe.

Nasze kompetencje powinny być jasne zarówno dla osób spoza naszego grona medycznego, jak i wzajemnie dla nas wszystkich. Powinny ponadto przenikać się w sposób sensowny i konstruktywny, co pozwoli na efektywniejszą współpracę i będzie korzystne dla pacjentów. By tak się działo należy usystematyzować wiedzę dotyczącą tego, kto ma jaką rolę i zadania, jakiego wsparcia potrzebuje, by odciążyć go z zadań niebędących koniecznymi do wykonywania przez medyka, gdzie znajdują się luki organizacyjne, jakie rozwiązania należy wprowadzić.

Utworzenie mapy kompetencji byłoby podstawą do szerszej spójnej komunikacji skierowanej zarówno do decydentów, jak też w kolejnym etapie do pacjentów, w kontekście naszych ról i współpracy.

Liczę na Państwa otwartość i zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie, które z pewnością pomoże nam wszystkim w doprowadzeniu do realizacji postulatów kierowanych do decydentów w imieniu członków naszych samorządów.

Serdecznie zapraszam Państwa do siedziby Krajowej Izby Fizjoterapeutów na spotkanie, podczas którego omówimy pomysł, przedyskutujemy możliwości i sposoby jego realizacji oraz – mam nadzieję – ustalimy konkretne dalsze działania.

dr Tomasz Dybek
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów