100 dni Krajowej Izby Fizjoterapeutów

20 kwietnia w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyła się konferencja prasowa, na której Krajowa Izba Fizjoterapeutów podsumowała trzy miesiące działalności. Rejestr fizjoterapeutów, prawo wykonywania zawodu oraz pełnomocnik ds. kontaktów ze stowarzyszeniami pacjentów i ich rodzin – to najważniejsze osiągnięcia pierwszych tygodni. Profesjonalny fizjoterapeuta to dziś medyczny zawód zaufania publicznego.

Spotkanie z Ministrem Zdrowia Panem Konstantym Radziwiłłem

12 kwietnia 2017 roku na prośbę Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł przyjął członków Prezydium KRF. Godzinne spotkanie odbyło się w Sali Gotyckiej to jest gabinecie Ministra Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli Prezes KRF Maciej Krawczyk, Wiceprezesi KRF – Tomasz Niewiadomski i Ernest Wiśniewski, a także Dyrektor Biura KIF Artur Koper, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Marek Kucinski oraz Pani Naczelnik Edyta Gadomska.

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim naszym Pacjentom oraz Członkom ich rodzin, wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom życzymy spokojnych i radosnych świąt Wielkiejnocy, spędzonych w gronie osób najbliższych Waszym sercom.

Współpraca Diagnostów i Fizjoterapeutów

11 kwietnia 2017 odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych spotkanie Prezesa Macieja Krawczyka i wiceprezesa Ernesta Wiśniewskiego z Panią Elżbietą Puacz Prezes KIDL. W czasie rozmów z przedstawicielami Zarządu KIDL ustalono dalsze współdziałanie w celu poszukiwania najlepszych rozwiązań dla leczenia polskich pacjentów.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W dniu 10 kwietnia 2017 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na którym wręczone zostały powołania Rady oraz wybór przewodniczącego Rady. Przewodniczącym został Wojewoda Sylwester Dąbrowski. KIF reprezentowali wiceprezes Tomasz Niewiadomski oraz Przewodniczący Komisji Eksperckiej ds. Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych Tomasz Marek.

Wizyta u Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

W dniu 07 kwietnia 2017 Prezes Maciej Krawczyk oraz członkowie Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów tj. Tomasz Niewiadomski, Zbigniew Wroński i Ernest Wiśniewski oraz Dyrektor Biura KIF spotkali się w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie z Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciejem Hamankiewiczem.

Spotkanie wiceprezesa KRF Aleksandra Lizaka z przedstawicielami Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich (ZVK)

30 marca 2017 roku odbyło się oficjalne spotkanie przedstawiciela Krajowej Izby Fizjoterapeutów, wiceprezesa KRF ds. kontaktów międzynarodowych i promocji zawodu Aleksandra Lizaka z przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapeutów Niemieckich (ZVK). Stronę niemiecką reprezentowali: prezydent ZVK Andrea Rädlein, dyrektor biura ZVK Christian Esser wraz ze swoją zastępczynią Ursulą Küppers Böhle oraz Cordula März, która odpowiedzialna jest w ZVK za promocję zawodu.

Odwołanie postępowań konkursowych w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa

31 marca odwołane zostały pierwsze postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w wyniku uwzględnienia nowych okoliczności związanych z planowanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie warunków koniecznych do realizacji świadczeń w zakresach fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej wynikających z zapisów rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.).

Fizjoterapeuci z prawem wykonywania zawodu

– W trzy miesiące od powstania samorządu fizjoterapeutów, na IV posiedzeniu Rady wręczyliśmy pierwsze w Unii Europejskiej prawa wykonywania zawodu. To chwila, na którą polscy fizjoterapeuci czekali 30 lat – mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Fizjoterapeuta to obecnie medyczny zawód zaufania publicznego, taki sam jak lekarz, pielęgniarka czy diagnosta laboratoryjny. To dla nas wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie – podkreśla.