PL

II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów przełożony

Trudna decyzja o zmianie terminu jest podyktowana sytuacją pandemiczną. Minister Zdrowia podał wczoraj, tj. 19 lipca 2021 roku, iż „stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13% wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty (…)” Etyka i odpowiedzialność, którymi Krajowa Rada Fizjoterapeutów zawsze kieruje się w podejmowaniu decyzji, nie pozwalają zlekceważyć dużego prawdopodobieństwa wystąpienia czwartej fali zakażeń SARS-CoV-2 spowodowanej wariantem Delta. Nie możemy lekceważyć skali pandemii i podważać tego, że skutki zakażeń mogą mieć bardzo negatywne następstwa dla zdrowia, a nawet życia. Pamiętajmy, że po zjeździe wracamy do naszych pacjentów, współpracowników, studentów i rodzin – narażamy także ich. Dziś blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia. W naszym środowisku (średnia wieku fizjoterapeutów to 36 lat) pracuje bardzo wielu młodych ludzi, którzy mogą stać się pasem transmisyjnym dla rozprzestrzeniania się wirusa.

Niestety, również informacje o poziomie zaszczepienia w naszym środowisku nie nastrajają pozytywnie. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z prawem nie możemy od nikogo wymagać pokazania informacji, czy został zaszczepiony lub okazania wyniku testu. Zależy to od dobrowolnej decyzji konkretnej osoby. Ponadto nie mamy możliwości weryfikacji podanych informacji.

Delegaci wybrani w wyborach, które odbyły się w maju i czerwcu br. pozostają delegatami i wezmą udział w zjeździe, który odbędzie się w pierwszym bezpiecznym terminie.

Podkreślamy, iż jako medyczny zawód zaufania publicznego ponosimy szczególną odpowiedzialność za zdrowie publiczne. Uparte dążenie do organizacji Zjazdu w wrześniowym terminie jest wpisaniem się w ruchy, które negują pandemię i jej negatywne skutki.

Inne samorządy zawodów medycznych także wstrzymały się z przeprowadzeniem zjazdów wyborczych i sprawozdawczych. Podobnie postąpiło wiele towarzystw naukowych, stowarzyszeń czy innych organizatorów kongresów i konferencji, które się nie odbyły lub odbywają się w formule online lub hybrydowej.

KIF nie ma możliwości prawnych, organizacyjnych ani technicznych, które pozwoliłyby na przeprowadzenie KZF w wyznaczonym terminie w formie online.

II Krajowy Zajazd Fizjoterapeutów zostanie zwołany w najszybszym możliwym i bezpiecznym terminie, nie później jednak niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.