PL

Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego apeluje do fizjoterapeutów w sprawie szczepień

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Obecnie nadal trwa pandemia COVID-19, która drastycznie zmieniła nasze dotychczasowe realia. W ciągu najbliższych miesięcy musimy się liczyć z perspektywą „czwartej fali” zachorowań i wynikających z niej następstw.

Fizjoterapeuci jako osoby wykonujące zawód medyczny, zawód zaufania publicznego czynnie uczestniczą w przeciwdziałaniu tej groźnej chorobie wraz z lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi i innymi osobami, które często z narażeniem własnego bezpieczeństwa, podejmują heroiczną walkę o zdrowie i życie pacjentów. Taka postawa budzi największe uznanie i stanowi dowód prawdziwego powołania do wykonywania zawodu. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że w przypadku fizjoterapeutów liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 to ponad 11 tys. osób (dane MZ z dn. 24.07.2021r). Skala ta wynika ze specyfiki pracy, ponieważ fizjoterapeuci udzielają świadczeń w bezpośrednim i wyjątkowo długim kontakcie z pacjentem.

Istotnym elementem walki z COVID-19 są dobrowolne szczepienia. O tej formie działań prewencyjnych należy rzeczowo rozmawiać szczególnie w sytuacji, gdy rośnie grono osób, w tym fizjoterapeutów, które negują istnienie pandemii oraz odradzają poddanie się szczepieniu przeciwko tej chorobie. Konsekwencją tego stanu jest niski wskaźnik zaszczepienia w naszej grupie zawodowej tj. 62,49% (dane MZ z dn. 29.07.2021 r.) w porównaniu do innych zawodów medycznych. Z tego względu należy podkreślić, że zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie zawodu oraz zasadami etyki zawodowej, fizjoterapeuta jest zobowiązany wykonywać zawód z należytą starannością i wykorzystywać wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną szczepionka przeciw COVID-19 ogranicza ryzyko zachorowania, zaś w razie wystąpienia choroby istotnie łagodzi jej przebieg i minimalizuje możliwość wystąpienia niebezpiecznych powikłań. Zwiększenie liczby osób zaszczepionych w całej populacji niweluje rozprzestrzenianie się choroby i, co się z tym wiąże, pojawienie się ewentualnych nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym, przyjęcie szczepionki nie wpływa jedynie na indywidualną sytuację zdrowotną jednostki, lecz ma znaczenie dla bezpieczeństwa epidemicznego całego społeczeństwa.

Mając to na względzie, apelujemy do wszystkich fizjoterapeutów, u których nie występują przeciwwskazania medyczne, aby zaszczepili się przeciwko COVID-19, wykazując się w tych trudnych warunkach pandemii odpowiedzialnością oraz rozwagą i skorzystali z jednej z największych zdobyczy medycyny, jaką są szczepionki. Szanujemy przekonania odmienne od naszych i naszą intencją nie jest ograniczenie niczyjej wolności, lecz nie można zapominać, że choroby zakaźne rządzą się swoimi prawami, zaś fakty medyczne pozostają niezależne od przyjętego światopoglądu.  Wierzymy, że fizjoterapeuci jako profesjonaliści medyczni wykonujący zawód zaufania publicznego są w stanie odróżnić rzetelne informacje od tzw. fake-newsów. Pamiętajmy, że szczepiąc się dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również naszych rodzin, przyjaciół i pacjentów. Żywimy nadzieję, że przedstawiciele naszego zawodu wykażą swój zawodowy profesjonalizm nie tylko wysoką wiedzą merytoryczną, ale również odpowiedzialnymi wyborami. W ten sposób możemy zadbać również o nasz prestiż i zaufanie pacjentów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Z wyrazami szacunku

Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego KIF