PL

Sprawozdanie z działań KIF w 2020 r.

W Portalu Fizjoterapeuty, na stronie głównej, prezentujemy sprawozdanie z działalności Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów w roku 2020, które przesłaliśmy do Ministra Zdrowia zgodnie z obowiązkiem prawnym, wynikającym z art. 72 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Sprawozdanie zawiera m.in. opis działań organów samorządu, wykaz prac legislacyjnych istotnych dla funkcjonowania KIF, kalendarium ważnych wydarzeń i spotkań, wykaz najważniejszych projektów realizowanych przez poszczególne działy KIF oraz innych ważnych inicjatyw, które miały miejsce w 2020 r..

Portal Fizjoterapeuty

Poniżej, niejako na zachętę :), prezentujemy kilka przykładowych infografik i wykresów, które znalazły się w opracowaniu.

Zachęcamy do lektury!