PL

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii.

Zespół redakcyjny czasopisma naukowego „Physiotherapy Review” serdecznie zaprasza wszystkich tegorocznych absolwentów studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe, a najciekawsze prace będą publikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Physiotherapy Review”. Szczegółowe zasady konkursu dostępne są w załączonym regulaminie.

Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2020/2021 (najpóźniej do 30 września 2021). Prace można zgłaszać do 29 października br.

Skład Komisji Konkursowej:

prof. dr hab. Anna Lubkowska
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Maciej Krawczyk – przewodniczący
dr hab. Dariusz Czaprowski
dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska
dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak
dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
dr Joanna Kostka
dr Andrzej Permoda
dr Zbigniew Wroński
dr Adrian Kużdżał

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

Regulamin Konkursu

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4