PL

WCPT docenia działania KIF w sytuacji kryzysowej i upomina się o telerehabilitację

Komunikat nr 33 Zespołu Kryzysowego z dnia 8 kwietnia 2020 r.

WCPT (World Confederation for Physical Therapy), której członkiem od stycznia 2020 jest KIF, wystosowała list do Ministra Zdrowia oraz prezesów NFZ i AOTMiT. W liście pisze o roli fizjoterapii w Polsce podczas pandemii COVID-19, docenia działania KIF w sytuacji kryzysowej oraz, powołując się na przykłady z innych państw, rekomenduje jak najszybsze wdrożenie telerehabilitacji.

Autor listu, Jonathon Kruger – Chief Executive Officer WCPT stwierdza: “Zarówno teraz jak i w nadchodzących miesiącach, telerehabilitacja będzie ważnym narzędziem umożliwiającym fizjoterapeutom stawienie czoła niespotykanej sytuacji i zapobieganiu pogorszenia funkcjonowania wielu pacjentów. Wobec tego właśnie, aby zapobiec zagrożeniu zdrowia publicznego w nadchodzących miesiącach, wzywam Państwa rząd, aby zezwolił na świadczenie tego rodzaju usług fizjoterapeutycznych już teraz”.

Poniżej prezentujemy treść całego listu.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

NEWSLETTER