Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

W komunikacie czytamy, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.

„Nową erę w polskiej fizjoterapii uważam za otwartą”

„Nową erę w polskiej fizjoterapii uważam za otwartą”

rozmowa z dr. hab. n. med. Maciejem Krawczykiem, prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Od ponad miesiąca każdy, kto chce wykonywać zawód fizjoterapeuty musi posiadać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wydane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Na kilka tygodni przed terminem wprowadzenia w czyn tego obowiązku pojawiły się głosy, że w wielu placówkach może nastąpić paraliż, że zabraknie fizjoterapeutów. Czy spełniły się te najczarniejsze scenariusze?

prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów (MK): Zdecydowanie nie. Do Izby trafiły pojedyncze głosy z placówek, które borykały się z problemami kadrowymi z tego powodu. NFZ w oficjalnym piśmie skierowanym do KIF stwierdził jednoznacznie, iż nie zaobserwował żadnych problemów z ciągłością świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów. My ze swoje strony możemy powiedzieć, iż dołożyliśmy wszelkich starań, żeby proces ten przebiegł sprawnie i bez przeszkód. Specjalne podziękowania należą się tu osobom bezpośrednio pracującym nad weryfikacją dokumentów i obsługą Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Osobne podziękowania należą się również ponad pięćdziesięciotysięcznej rzeszy fizjoterapeutów, która złożyła dokumenty w wymaganym przez ustawę terminie.

To ilu jest fizjoterapeutów w Polsce?

MK: Tych z prawem wykonywania zawodu jest w naszym kraju ponad 54 tysiące. W trakcie weryfikacji jest obecnie niewiele ponad dwa tysiące wniosków, z których większość zostanie prawdopodobnie pozytywnie zweryfikowana i fizjoterapeuci, którzy je złożyli otrzymają numery PWZFz jeszcze w lipcu.

Co w pana ocenie zmienił obowiązek posiadania PWZFz?

MK: Po pierwsze to wzrost bezpieczeństwa pacjentów. Ten aspekt podkreślałem już wielokrotnie. Do tej pory każdy, kto chciał, mógł określać się jako fizjoterapeuta nie musiał wykazać się żadnymi, prawnie uregulowanymi kompetencjami i wykształceniem. Dziś jest zupełnie inaczej. Fizjoterapeuta to osoba posiadająca właściwe kompetencje; taka, która wie, jak pracować z pacjentem, żeby mu pomóc. Pacjent wie, że trafia w dobre ręce. Po drugie, zdecydowane podniesienie prestiżu zawodu fizjoterapeuty. Jesteśmy medycznym zawodem zaufania publicznego. A to zobowiązuje.

Czy KIF kontroluje czy wszyscy podający się za fizjoterapeutów faktycznie nimi są?

MK: Do KIF wpływa po kilkanaście informacji tygodniowo o świadczeniu usług fizjoterapeutycznych przez osoby bez wymaganych uprawnień. Wszystkie takie doniesienia są przez nas wstępnie weryfikowane, a następnie KIF kieruje zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. To są nasze kompetencje i to możemy zrobić. W najbliższym czasie planujemy akcję jednolitego oznaczenia placówek: na drzwiach pojawi się naklejka „Tu pracuje fizjoterapeuta z PWZFz”. To ważne, żeby pacjenci wyrobili sobie nawyk i korzystali z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów dostępnego on-line na naszej stronie. Tam znajdą wiarygodne informacje o fizjoterapeucie, z którego pomocy chcą skorzystać. Osoby, które nie figurują w rejestrze nie są fizjoterapeutami.

Od 1 czerwca 2018 roku mamy nową erę w fizjoterapii. To dobre podsumowanie?

MK: Zdecydowanie tak, nową erę w polskiej fizjoterapii uważam za otwartą!  Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty to standard i wiele osób postrzega go jako jakościowo pożądaną zmianę. Na spotkaniach również fizjoterapeuci podkreślają, że to był konieczny krok. Nie chcieli być stawiani w tym samym rzędzie, co masażyści, trenerzy personalni czy tzw. kręgarze. Nie chodzi o to, że to gorsze zawody, ale o innym zakresie działań i kompetencjach. Nasze kompetencje jasno określa ustawa o zawodzie fizjoterapeuty oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty.

Dziękuję za rozmowę.

Ważne rozporządzenie dla fizjoterapeutów

9 lipca br w Dzienniku Ustaw  ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty. Ten długo wyczekiwany przez środowisko fizjoterapeutów akt jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust.7 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U z 2018 r. poz. 505 i 1000). Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania.

Określono m.in. trzy poziomy wykształcenie, gdzie:
  1. poziom podstawowy – posiada osoba, która ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy „technik fizjoterapii”, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej „ustawą”, oraz osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy;
  2. poziom rozszerzony – posiada osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1–7 ustawy;
  3. poziom specjalistyczny – posiada fizjoterapeuta z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.
W ocenie KIF jest to kolejny, ale nie ostatni krok do uregulowania zawodu fizjoterapeuty zgodnego z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który jest dostępny: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1319.

W POLSCE JEST 48 TYSIĘCY FIZJOTERAPEUTÓW Z PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU

Od 1 czerwca zawód fizjoterapeuty będą mogły wykonywać tylko osoby posiadające Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Na dzień 29 maja br. w Polsce jest 48 062 osób uprawnionych do wykonywania czynności fizjoterapeuty. To dobra wiadomość dla pacjentów. Według szacunków i analiz Krajowej Izby Fizjoterapeutów olbrzymia większość fizjoterapeutów zdążyła złożyć dokumenty w wymaganym Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty terminie i spełniła konieczne warunki do kontynuowania pracy w zawodzie.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY (PWZFz)

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dotyczącymi niejednoznacznego rozumienia przez świadczeniodawców pojęcia przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) informuję, że przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów o nadaniu tegoż prawa. Podjęta w ten sposób uchwała określa imiennie przyznany fizjoterapeucie numer PWZFz.

KOMUNIKAT W SPRAWIE USTAWOWEGO WYMOGU CIĄGŁOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie ustawowego wymogu ciągłości wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, że trwają obecnie zmiany legislacyjne, mające na celu znowelizowanie przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Celem tych działań będzie wliczanie do przewidzianego w ustawie obowiązku ciągłości stażu w zawodzie fizjoterapeuty czasu wykonywania zawodu fizjoterapeuty bez względu na miejsce jego wykonywania, pod warunkiem wykonywania czynności określonych w art. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Koniec okresu przejściowego: Fizjoterapeuta musi posiadać PWZF

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Z dniem 31 maja 2018 r. kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  (Dz. U. z 2018 r. poz. 505).  Od dnia 1 czerwca 2018 r., żadna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii nie może być zatrudniona lub prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie wpisana do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, czyli tym samym nie będzie posiadać prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Rażące łamanie prawa

Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany przedłożyć podmiotowi na rzecz, którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Odpowiedzialność spoczywa także na podmiocie na rzecz, którego fizjoterapeuta ma wykonywać czynności zawodowe: przed zatrudnieniem jest zobowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty i posługiwanie się tytułem fizjoterapeuty bez wymaganych uprawnień podlega sankcjom karnym określonym w art. 136 i art. 137 ustawy, czyli karze grzywny lub karze ograniczenia wolności.

Uzyskanie PWZF – procedura ustawowa

Ustawa w art. 21 ściśle określa czas trwania procedury przyznania prawa wykonywania zawodu. Od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku Krajowa Rada Fizjoterapeutów ma 3 miesiące na podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. W związku z tym osoby, które mimo licznych informacji i apeli członków KRF nie złożyły wniosku muszą się liczyć z konsekwencją, którą jest brak możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty do czasu uzyskania prawa wykonywania zawodu.   

Z analiz Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) wynika, iż większość czynnych zawodowo fizjoterapeutów złożyła kompletne wnioski przed końcem lutego 2018 r., co oznacza, iż otrzymają oni prawo wykonywania zawodu w wymaganym ustawą terminie.

KIF dokłada wszelkich starań, by bez zbędnej zwłoki i w najkrótszym możliwie terminie wydać dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu także osobom, które złożyły kompletne wnioski po 28 lutego 2018 r.

dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów szkoli ekspertów do pilotażu z NFZ

2 marca br. odbyło się pierwsze szkolenie ekspertów KIF. Fizjoterapeuci poznali wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, które zostały przyjęte w formie uchwały przez KRF. To pierwsze z cyklu kilku zaplanowanych spotkań. Szkolenie poprowadzili wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów: Aleksander Lizak i Ernest Wiśniewski.

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?