PL

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Zapraszamy tegorocznych absolwentów do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, najlepsze prace zostaną opublikowane.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 listopada. Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2023/2024. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, w wysokości do 2000 zł.  Manuskrypty przygotowane przez laureatów będą publikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych): https://physiotherapy.review/

Regulamin i wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia udziału w konkursie:

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK - 1

ZAŁĄCZNIK - 2

ZAŁĄCZNIK - 3

ZAŁĄCZNIK - 4