PL

Wyniki Konkursu na najlepsze wystąpienia dot. interdyscyplinarności

Podczas II Kongresu KIF odbyły się sesje dla studentów, młodych pracowników nauki, doktorantów i fizjoterapeutów w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. Zgłoszone w ramach sesji prace i wystąpienia były oceniane przez Komitet Naukowy, najlepsze nagrodzono.

Przedstawiamy wyniki Konkursu na najlepsze wystąpienie dotyczące interdyscyplinarności w fizjoterapii w ramach II Kongresu KIF.

Najlepsza prezentacja ustna – studenci:

  1. miejsce: Aleksandra Wysocka “Ocena błędu odczuwania pozycji kątowej dwa lata po przebytym skręceniu I i I/II stopnia stawu skokowo-goleniowego leczonego”
  2. miejsce: Magdalena Nowak “Program poprawy zdrowia psychicznego studentów z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości – rozwiązanie czy biały słoń?”
  3. miejsce: Justyna Marczyk “Czy aktywność fizyczna ma zawsze wymiar prozdrowotny? Zagrożenie uzależnieniem od ćwiczeń fizycznych u sportowców amatorów”

Najlepsza prezentacja ustna – młodzi pracownicy nauki, doktoranci, fizjoterapeuci w trakcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii:

  1. miejsce: Jakub Matuska “Znaczenie punktów spustowych w patomechanizmie bólu nocyplastycznego”
  2. miejsce: Agata Tomaszczyk “Trening mięśni wdechowych w rehabilitacji kardiologicznej II etapu pacjentów z niewydolnością serca z niską frakcją wyrzutową lewej komory”
  3. miejsce: Paweł Balicki “Ograniczenie aktywności w związku z występowaniem bólu u osób starszych mieszkających w środowisku domowym”
  4. miejsce: Amanda Kostro “Ocena funkcjonalna i posturograficzna pacjentów poddanych usprawnianiu rehabilitacyjnemu z powodu gonartrozy”

Najlepsza prezentacja moderowana e-poster:

  1. miejsce: Filip Rejmicz “Wpływ wad refrakcji i ich korekcji na aktywność bioelektryczną wybranych mięśni w zapisie elektromiograficznym“
  2. miejsce: Kajetan Ciunelis “Fizjoterapia w dobie mediów społecznościowych: Analiza proponowanych interwencji w formacie Reels na serwisie Instagram”
  3. miejsce: Piotr Trościanko “Ocena możliwości wdrożenia i skuteczności treningu z wykorzystaniem taśm TRX u pacjentów po zawale mięśnia sercowego”

Najlepsza prezentacja e-poster:  

Wiktoria Frącz  “Nowatorskie zastosowanie segmentacji obrazów rezonansu magnetycznego mięśni obręczy biodrowej w diagnozowaniu przewlekłego bólu krzyża”

Laureatom przyznano nagrody finansowe. Podczas podsumowania sesji wręczono im dyplomy i złożono gratulacje.