PL

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

Narodowy Fundusz Zdrowia na prośbę Krajowej Rady Fizjoterapeutów na stronach swoich oddziałów regionalnych opublikował informację o konieczności uzyskania praw wykonywania zawodu dla wszystkich fizjoterapeutów chcących wykonywać zawód po 31 maja 2018.

W komunikacie czytamy, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.

Narodowy Fundusz Zdrowia przestrzega przed zbyt późnym składaniem wniosków. Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie weryfikacji wniosków potwierdzających prawo wykonywania zawodu, w przypadku odwlekania czasu złożenia dokumentów do końca upływu wyznaczonego terminu, istnieje zagrożenie niewydania dokumentu do dnia 31 maja 2018 r. Tym samym, zgodnie z art. 136 ustawy, osoby, które nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji i po dniu 31 maja 2018 r. będą udzielały świadczeń w zakresie fizjoterapii bez wymaganych uprawnień, popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast podmiot dopuszczający do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny (art. 139 ustawy). Z uwagi, że wciąż wielu fizjoterapeutów zwleka ze składaniem wniosków istnieją uzasadnione obawy, iż w niektórzy świadczeniodawcy mogą zostać bez osób uprawnionych do udzielania tych świadczeń.

Dla fizjoterapeutów regulacja zawodu ma przełomowe znaczenie. Po kilku dekadach oczekiwania otrzymują potwierdzenie kwalifikacji i wyłączne prawo wykonywania zawodu. To budować będzie zaufanie u pacjentów, a co za tym idzie pozwoli rozszerzać działalność i popularyzować fizjoterapię jako skuteczne narzędzie do walki z licznymi schorzeniami.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania prawa wykonywania zawodu, działa na rzecz i w imieniu całej grupy zawodowej fizjoterapeutów i reprezentuję tę grupę zawodową w relacjach z regulatorem, płatnikiem publicznym czy pracodawcami.