NFZ

Dodano do słownika  ICD-9 w wersji 5.50 kod procedury medycznej:
Wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności- Kod 93.88

Ministerstwo Zdrowia
www.gov.pl/web/koronawirus

Główny Inspektorat Sanitarny
www.gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Zespół kryzysowy jest otwarty na współpracę oraz wszelkie informacje, sugestie i projekty rozwiązań.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]