PL

List w sprawie wstrzymania terapii zajęciowej, turnusów rehabilitacyjnych i zajęć klubowych