PL

Prezes KRF apeluje do NFZ o podjęcie działań w interesie fizjoterapeutów