PL

NFZ odpowiedział na dwa pisma KIF

Komunikat nr 20 Zespołu Kryzysowego z dnia 26 marca 2020 r.

W odpowiedzi na pisma KIF dotyczące: zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmiany przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów otrzymaliśmy odpowiedzi prezentujące oficjalne stanowisko NFZ w tych sprawach.

Poniżej prezentujemy oba pisma z NFZ.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

NEWSLETTER