PL

Ministerstwo Zdrowia wprowadza telerehabilitację na czas epidemii

Komunikat nr 35 Zespołu Kryzysowego z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Telerehabilitacja od 11 kwietnia 2020 r.

W odpowiedzi na apele i szeroko zakrojone działania KIF, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wprowadzono w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii możliwość udzielania świadczeń rehabilitacyjnych w trybie (ambulatoryjnym, domowym i dziennym) za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (np. przez telefon czy komunikatory takie jak Skype czy WhatsApp).

Rozporządzenie wprowadza również zawieszenie na czas epidemii terminów:

  • określających długość prowadzenia fizjoterapii domowej, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, 3, 5, 6 oraz
  • terminów przyjęcia na świadczenia rehabilitacyjne prowadzone w warunkach stacjonarnych określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu rehabilitacji leczniczej.

WAŻNE:

Utrzymane są czasowe ograniczenia polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z wyłączeniem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Jako samodzielny zawód medyczny to my, fizjoterapeuci, decydujemy o tym, kiedy rehabilitacja jest wymagana.

Oto link do rozporządzenia: dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/660

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus