PL

Ministerstwo Zdrowia ogranicza rehabilitację w ramach prewencji rentowej oraz działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRUS

Komunikat nr 7 Zespołu Kryzysowego z dnia 17 marca 2020 r.

W dniu 16 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzenie to czasowo ogranicza działalność w zakresie:

  1. prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej;
  2. działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ograniczenia polegają na nieudzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ograniczenia prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej nie stosuje się w przypadku, gdy turnus rehabilitacyjny rozpoczął się przed dniem 14 marca 2020 r. Natomiast ograniczenia SPZOZ, o których mowa w pkt 2, nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie pacjentowi świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

Ponadto rozporządzenie wprowadza całkowity zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus