PL

NFZ przesłał stanowisko ws. warunków realizacji świadczeń w czasie ogłoszonego stanu epidemii

Komunikat nr 19 Zespołu Kryzysowego z dnia 25 marca 2020 r.

NFZ przesyła stanowisko w odpowiedzi na pismo KIF ws. warunków realizacji świadczeń w czasie ogłoszonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARC-Co V-2

Jak poinformowała Centrala NFZ w przesłanym stanowisku z dnia 25 marca br., szereg Świadczeniodawców realizujących świadczenia rehabilitacyjne, zwłaszcza w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, domowej czy ośrodka dziennego, podejmuje decyzje o zawieszeniu działalności. Świadczeniodawca, który nie zawiesił działalności, winien utrzymać minimalne warunki wymagane do realizacji świadczeń adekwatne do ilości zgłaszających się świadczeniobiorców.

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z przesłanym stanowiskiem oznacza to spełnienie minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018 r., poz. 465 z późn. zm.), dla danego zakresu świadczeń oraz odpowiednio do zapotrzebowania i ilości udzielanych świadczeń.

Co ważne – jak informuje Centrala, wszystkie przypadki zmian harmonogramu personelu świadczeniodawca ma obowiązek zgłaszać do właściwego oddziału Funduszu, zgodnie
z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020, poz. 320, z późn.zm). Natomiast w przypadku, gdy świadczeniodawca po analizie własnych zasobów kadrowych, warunków pracy, zagrożeń uzna, że nie będzie mógł spełnić minimalnych warunków realizacji, wówczas powinien zawiesić działalność, zgodnie z § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Ponadto Centrala NFZ przypomina, że realizacja świadczeń powinna odbywać się przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi oraz przy zapewnieniu odpowiednich środków i warunków niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa pracowników i pacjentów.

Zespól Kryzysowy
Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Dowiedz się więcej o działaniach KIF w obliczu zagrożenia pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 na stronie kif.info.pl/koronawirus

NEWSLETTER