PL

MZ/NFZ

Od 1 października 2023 r. obowiązkowe e-zlecenia na wyroby medyczne

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w tym nowe wzory dokumentów zleceń od dnia 1 lipca 2023 r. zostały wprowadzone

Od 1 lipca zmiany w zakresie zleceń na wyroby medyczne

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w tym nowe wzory dokumentów zleceń.

Zmiany w zakresie rozliczania rehabilitacji domowej

Informujemy, że NFZ wprowadza zmiany w zakresie rozliczania rehabilitacji domowej. Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń ponad limit, za zgodą płatnika, składane od 1 maja 2023 r., będą musiały zawierać informację o liczbie wnioskowanych dodatkowych dni zabiegowych fizjoterapeutycznych, wykonanych w warunkach domowych. Link do

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki

Zmiany dotyczące przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. poz. 1296), dalej jako „rozporządzenie”,