Trzecia dawka szczepionki już dostępna dla fizjoterapeutów

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2021 r. w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy, wszystkie zawody medyczne, w tym fizjoterapeuci, mogą zaszczepić się 3 dawką szczepionki.

Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla:

  • pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem (w tym fizjoterapeutów),
  • wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia.

Przypominającą dawkę stosuje się w obu wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

U osób szczepionych dawką przypominającą należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby spełniające kryteria określone w niniejszym komunikacie, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).

Link do pełnego komunikatu znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-12-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-uzupelniajaca-schemat-podstawowy

Rozporządzenie w sprawie współczynników korygujących weszło w życie – 14 dni na przekazanie informacji do NFZ.

Z dniem 6 lipca (z mocą od dnia 1 lipca 2021 r.) weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejnakładające na Prezesa NFZ obowiązek określenia współczynników korygujących dla pracowników podmiotów leczniczych, których wynagrodzenie jest niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Współczynniki te określone zostały w zarządzeniu nr 130/2021/DEF Prezesa NFZ z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację.

Zgodnie z rozporządzeniem, świadczeniodawcy posiadający umowę z NFZ mają 14 dni (czyli do 23 lipca br.) na przekazanie do Funduszu informacji o zatrudnionych pracownikach (wg stanu na dzień 31.05.2021 r.) wykonujących zawód medyczny oraz o pracownikach działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe dane wymagające przekazania określa załącznik do rozporządzenia.
Dane należy przekazać za pośrednictwem serwisu internetowego płatnika.

PAMIĘTAJ: przepisy o najniższym wynagrodzeniu, w zależności od kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach, wskazują, że fizjoterapeuta zatrudniony w podmiocie leczniczym powinien zarabiać brutto nie mniej niż:

  • 3 772 zł – przy stanowisku wymagającym średniego wykształcenia;
  • 4 186 zł – przy stanowisku wymagającym wyższego wykształcenia;
  • 5 478 zł – przy stanowisku wymagającym wykształcenia wyższego i specjalizacji.