Komunikat NFZ o wznowieniu działalności uzdrowisk

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ Nr 77/2020/DSM zmienia się zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Poniżej prezentujemy tekst zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

2020_77_DSM_Zarzadzenie
2020_77_DSM_Uzasadnienie

NFZ odpowiada na pismo KIF w sprawie testów na obecność koronawirusa

W dniu 14 maja 2020 r. w odpowiedzi na ponowne pismo KIF z 8 maja, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił stanowisko w sprawie możliwości wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na rzecz pacjentów i personelu oddziałów rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo – leczniczych. Z pisma wynika, że dostęp ten zapewniony jest nie tylko w podmiotach leczniczych posiadających własne laboratoria diagnostyczne, ale również w ,,pozostałych placówkach medycznych”, przy zastrzeżeniu, że rozliczanie i finansowanie kosztów testów będzie następowało przez podmioty wpisane na wykaz, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny.

Poniżej prezentujemy pismo KIF i odpowiedź z NFZ.

 

Pismo_NFZ_A.Niedzielski_ test_COVID_ 08.05.20
(2020.57396.MASO)KIF_IIodpowiedźwsprawietestwCOVID-19

Komunikat ws. przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne dla fizjoterapeutów.

W komunikacie opublikowanym 20 maja 2020 r.,  Minister Zdrowia zmienił termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na szkolenie specjalizacyjne dla fizjoterapeutów.

Zmiana polega na zastąpieniu poprzedniego terminu (od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r.) na nowy termin – od 23 czerwca do dnia 31 lipca 2020 r.

Link do komunikatu na stronach Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-przesuniecia-terminu-przeprowadzenia-postepowania-kwalifikacyjnego-na-szkolenie-specjalizacyjne-dla-fizjoterapeutow

Ministerstwo Zdrowia informuje o przesunięciu terminu składania wniosków dot. szkolenia specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat na temat przesunięcia terminu składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów.
Zamiast początkowego terminu od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2020 r. obowiązuje nowy termin od 20 maja do dnia 22 czerwca 2020 r.

Komunikat_w_sprawie_przesunięcia_terminu_składania_wniosków_o_rozpoczącie_szkolenia_specjalizacyjnego_dla_fizjoterapeutów

 

Oto link do strony z komunikatem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-przesuniecia-terminu-skladania-wnioskow-o-rozpoczecie-szkolenia-specjalizacyjnego-dla-fizjoterapeutow: