Komunikat w sprawie wznowienia od 1 września Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Fizjoterapeutów

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne Fizjoterapeutów (PESFZ) w sesji wiosennej 2020 r. Dyrektor CEM w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ustali nowe terminy PESFZ oraz poinformuje o nich osoby, które miały przystąpić do odwołanego PESFZ, co najmniej na dwa tygodnie przed datą egzaminu. Informacja o nowych terminach PESFZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej CEM. Oto link do komunikatu na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-wznowienia-pes-fizjoterapeutow

Poniżej załączamy komunikat w formie pdf.

Komunikat_w_sprawie_wznowienia_PESFZ

Zmiana terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ)

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESFZ dla sesji jesiennej 2020 r. Decyzją Ministra termin ten wydłużono z dnia 15 lipca 2020 r. na termin do dnia 31 lipca 2020 r. Oto link do komunikatu na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmiany-terminu-skladania-wnioskow-na-pes-fizjoterapeutow Poniżej prezentujemy komunikat w wersji PDF.

Komunikat_w_sprawie_zmiany_terminów_na_składanie_wniosków_na_PESFZ

Zmiany w wycenie fizjoterapii są konieczne – walczymy o to w NFZ!

W ostatnich miesiącach bardzo wiele mówi się o konieczności zmiany wyceny. Dzisiejsze w żaden sposób nie oddają realnych kosztów prowadzenia działalności. Fakt ten podnoszą fizjoterapeuci, kierownicy podmiotów świadczących świadczenia i w końcu sami pacjenci, którzy oczekują usług refundowanych tej samej jakości co usługi komercyjne. Wiele podmiotów rozważa rezygnację ze świadczenia refundowanych usług rehabilitacyjnych i zamknięcie oddziałów. Powód jest oczywisty – te oddziały generują dziś olbrzymie straty. Konsekwencją będzie ograniczenie dostępu do fizjoterapii dla pacjentów.

Czy NFZ dostrzega ten palący problem?

W dniu 29.06.2020 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowa odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów i NFZ. KIF reprezentowali: Tomasz Niewiadomski – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Zbigniew Wroński – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Katarzyna Blicharczyk-Ożga – radca prawny. Ze strony NFZ w spotkaniu uczestniczyli: Filip Nowak – zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych oraz Bernard Waśko – zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych.

Uczestnicy spotkania reprezentujący Narodowy Fundusz Zdrowia zgodzili się, że wyceny są rażąco niedoszacowane i wymagają pilnej zmiany.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował podwyżkę mnożnika w wycenie niektórych świadczeń do poziomu tożsamego dla wprowadzonego w stomatologii, przy jednoczesnej obniżce wskaźników dla innych świadczeń z zakresu rehabilitacji. Na takie rozwiązanie, w którym jest mowa o jakiejkolwiek obniżce wyceny fizjoterapii, nie zgodzili się przedstawiciele KIF.

Czekamy na racjonalne propozycje NFZ lub przyjęcie propozycji wycen Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą wielokrotnie przedstawialiśmy Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

NFZ odpowiada na najczęściej zadawane pytania związane z odmrożeniem uzdrowisk

W związku z odmrożeniem od 15 czerwca leczenia uzdrowiskowego, w tym także i rehabilitacji, Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. W czasie epidemii koronawirusa zasady pobytu w sanatoriach zmieniły się, więc warto o nich szeroko informować pacjentów. Oto link do komunikatu NFZ w tej sprawie: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/wyjazd-do-sanatorium-odpowiadamy-na-najczesciej-zadawane-pytania,407.html

Przypominamy także, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów opublikowała rekomendacje dla fizjoterapeutów pracujących w uzdrowiskach – zachęcamy do zapoznania się z nimi: kif.info.pl/kif-publikuje-rekomendacje-dla-fizjoterapeutow-pracujacych-w-uzdrowiskach/

Komunikat NFZ o wznowieniu działalności uzdrowisk

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ Nr 77/2020/DSM zmienia się zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Poniżej prezentujemy tekst zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

2020_77_DSM_Zarzadzenie
2020_77_DSM_Uzasadnienie

NFZ odpowiada na pismo KIF w sprawie testów na obecność koronawirusa

W dniu 14 maja 2020 r. w odpowiedzi na ponowne pismo KIF z 8 maja, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił stanowisko w sprawie możliwości wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na rzecz pacjentów i personelu oddziałów rehabilitacyjnych, zakładów opiekuńczo – leczniczych. Z pisma wynika, że dostęp ten zapewniony jest nie tylko w podmiotach leczniczych posiadających własne laboratoria diagnostyczne, ale również w ,,pozostałych placówkach medycznych”, przy zastrzeżeniu, że rozliczanie i finansowanie kosztów testów będzie następowało przez podmioty wpisane na wykaz, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny.

Poniżej prezentujemy pismo KIF i odpowiedź z NFZ.

 

Pismo_NFZ_A.Niedzielski_ test_COVID_ 08.05.20
(2020.57396.MASO)KIF_IIodpowiedźwsprawietestwCOVID-19