PL

Od 1 października 2023 r. obowiązkowe e-zlecenia na wyroby medyczne

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, w tym nowe wzory dokumentów zleceń od dnia 1 lipca 2023 r. zostały wprowadzone funkcjonalności umożliwiające wystawianie e-zleceń. Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń w postaci elektronicznej jest obligatoryjne.

Komunikat Prezesa NFZ:

Stanowisko w sprawie wystawiania zleceń od 1 października br.
NEWSLETTER