PL

Nowy zakres wyrobów medycznych na zlecenie – od 01.01.2024

W dniu 13 listopada 2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461), zmienione rozporządzeniem z dnia 27 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie wprowadza nowy system numeracji (według kodów) i wprowadza nowe wyroby medyczne. Ponadto poszerzono zakres wyrobów medycznych, które mogą być zlecane przez magistrów fizjoterapii i specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.

Tym samym Ministerstwo zgodziło się z argumentacją przedłożoną przez Izbę, która w dużej mierze oparta była o stanowiska wysłane przez Państwo w ramach prowadzonych konsultacji (zob. Stanowisko KIF w sprawie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – Krajowa Izba Fizjoterapeutów).

Dodatkowo – w zakresie niektórych wyrobów medycznych – wprowadzono możliwość realizacji zleceń drogą wysyłkową.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zlecenia wystawione do 31 grudnia 2023 r. pozostają ważne.

 

Linki do rozporządzeń:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (dziennikustaw.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (dziennikustaw.gov.pl)

Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy tabelę z wyrobami medycznymi, które będą mogły być wystawiane przez fizjoterapeutów wraz z podaniem – o ile było to możliwe – dotychczasowego numeru porządkowego:

wyroby-medyczne-na-zlecenie_stan-na-1.01.2024
NEWSLETTER