W dniu 13 listopada 2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2461).

Rozporządzenie wprowadza nowy system numeracji (według kodów) i wprowadza nowe wyroby medyczne. Ponadto poszerzono zakres wyrobów medycznych, które mogą być zlecane przez magistrów fizjoterapii i specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.

Tym samym Ministerstwo zgodziło się z argumentacją przedłożoną przez Izbę, która w dużej mierze oparta była o stanowiska wysłane przez Państwo w ramach prowadzonych konsultacji (zob. Stanowisko KIF w sprawie wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – Krajowa Izba Fizjoterapeutów).

Dodatkowo – w zakresie niektórych wyrobów medycznych – wprowadzono możliwość realizacji zleceń drogą wysyłkową.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zlecenia wystawione do 31 grudnia 2023 r. pozostaną ważne.

Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy tabelę z wyrobami medycznymi, które będą mogły być wystawiane przez fizjoterapeutów wraz z podaniem – o ile było to możliwe – dotychczasowego numeru porządkowego:

wyroby medyczne na zlecenie_stan na 1.01.2024

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenie zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2024 r.

W zakresie wyrobów medycznych zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez ekspertów KIF, które dostępne są na stronie: https://kif.info.pl/zespol-tematyczny-do-spraw-wyrobow-medycznych/

Link do aktu prawnego: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (dziennikustaw.gov.pl)