Informujemy, że NFZ wprowadza zmiany w zakresie rozliczania rehabilitacji domowej. Wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń ponad limit, za zgodą płatnika, składane od 1 maja 2023 r., będą musiały zawierać informację o liczbie wnioskowanych dodatkowych dni zabiegowych fizjoterapeutycznych, wykonanych w warunkach domowych.

Link do zarządzenia: Akt prawny: Zarzadzenie-70_2023_DSOZ – Baza Aktów Własnych (nfz.gov.pl)