PL

Nowy sposób sprawozdawania w zakresie wyrobów medycznych – od 01.01.2024

Zgodnie z wcześniej zamieszczoną informacją z dniem 1 stycznia 2024 r. nastąpi szeroka zmiana w zakresie wydawania zleceń na wyroby medyczne
(szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj: Nowy zakres wyrobów medycznych na zlecenie – od 01.01.2024 – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)).

W ślad za zmianami NFZ poinformował o wprowadzeniu nowych zasad sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Szerzej na ten temat można przeczytać na stronie Centrali NFZ: Centrala NFZ – Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Dodatkowo NFZ informuje o uruchomieniu w dniu 6 grudnia środowiska testowego umożliwiającego przetestowanie mapowania nowych kodów, zob. Centrala NFZ – Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

NEWSLETTER