PL

NFZ/REFUNDOWANE

Telerehabilitacja w czasie epidemii

Ministerstwo Zdrowia w liście skierowanym do Prezesa KRF przekazało wyjaśnienia dotyczące przepisu dopuszczającego realizację porad lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych. Dowiedz się więcej!

Ważne zmiany w zakresie OWU

Uwaga świadczeniodawcy! Z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oto najważniejsze z nich!

Ministerstwo Zdrowia wprowadza telerehabilitację na czas epidemii

W odpowiedzi na liczne apele i działania KIF, rozporządzeniem Ministra Zdrowia wprowadzono w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii możliwość udzielania świadczeń rehabilitacyjnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (tzw. telerehabilitacja). Dowiedz się więcej!

NFZ odpowiedział na dwa pisma KIF

KIF otrzymał odpowiedzi na pisma: jedno dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku ze stanem epidemii oraz drugie, dotyczące zmiany przepisów w sprawie ogólnych warunków umów. Zobacz pisma z NFZ!

Zgodnie z apelami KIF jest decyzja NFZ o zawieszeniu rehabilitacji

W odpowiedzi na pisma i szeroko zakrojone działania KIF, NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub wstrzymanie świadczeń rehabilitacji leczniczej zarówno w ambulatoriach, na dziennych i stacjonarnych oddziałach oraz fizjoterapii domowej. Dowiedz się więcej!