Ważne zmiany w zakresie OWU

Uwaga świadczeniodawcy! Z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oto najważniejsze z nich!