PL

Zalecenia i wytyczne

Rosnąca rola fizjoterapii w obliczu epidemii COVID-19

PAHO (Pan American Health Organization) przygotowała materiał na temat znaczenia rehabilitacji w związku z wybuchem pandemii COVID-19, zarówno na poziomie korzyści dla pojedynczego pacjenta, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej. Jak podkreśla centrala WHO, publikacja ma zastosowanie na

Rekomendacja pracy indywidualnej z pacjentami

Prezydium KRF w liście do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ rekomenduje indywidualną pracę z pacjentem z zachowaniem optymalnych i zalecanych warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz wdrożenie telerehabilitacji w odniesieniu do świadczeń prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych, domowych i dziennych. Dowiedz się więcej!

Wytyczne WCPT dot. fizjoterapii pacjentów z COVID-19 dostępne po polsku

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), największa światowa organizacja zrzeszająca fizjoterapeutów, do której należy także KIF, opublikowała wytyczne dotyczące fizjoterapii pacjentów z COVID-19. Specjaliści z KIF, w porozumieniu z ekspertami od fizjoterapii pulmonologicznej, przetłumaczyli cały dokument. Zobacz wytyczne w polskiej

Ruszył program profilaktyczny KIF i Ministerstwa Zdrowia dla seniorów

Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, zalecają seniorom, żeby nie przebywali w miejscach publicznych, aby uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Jednak już kilka dni bez ruchu może spowodować trudne do odwrócenia konsekwencje dla całego organizmu,