PL

Szczepienia COVID-19 – podstawowe informacje dla fizjoterapeutów i nie tylko.

14 stycznia 2021 r. minął termin zgłaszania personelu medycznego, w tym fizjoterapeutów, na szczepienia przeciwko COVID-19. Osoby, które nie zgłosiły się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie później w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub specjalnie utworzonym punkcie szczepień w szpitalu rezerwowym/prowadzącym szpital rezerwowy.

Specjalnie dla medyków od 12.01 zostaną otwarte dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych w 5 miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań. Więcej informacji znajdziesz tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-osob-z-gr-0

Uwaga: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z poz. 91) dziennikustaw.gov.pl/D2021000009101.pdf ograniczyło katalog osób uprawnionych do szczepień w etapie 0 w stosunku do informacji zamieszczanych dotychczas m.in. na stronach gov.pl i przekazywanych na infolinii. Zgodnie z ww. rozporządzeniem osobami uprawnionymi do szczepień w etapie 0 są m.in. następujące osoby:
1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
a) wykonujące zawód medyczny (w tym fizjoterapeuci),
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa (w tym fizjoterapeutyczna),
a) wykonujące zawód medyczny
b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
4) inne osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
6) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

Fizjoterapeuci, którzy nie widnieją w wykazie określonym w ww. rozporządzeniu (m.in. fizjoterapeuci wykonujący zawód w placówkach niemedycznych), a zarejestrowali się do 14 stycznia 2021 r. i zostało im wystawione do tego dnia skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnieni, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała materiał, który w przystępny sposób wyjaśniają podstawowe zagadnienia związane ze szczepieniami przeciw COVID-19. Z materiałów dowiesz się m.in.

  • jak wygląda procedura rejestracji i skierowanie na szczepienie,
  • jak wyglądał proces dopuszczenia szczepionki do obrotu,
  • jak jest mechanizm jej działania,
  • o zaleceniach, przeciwwskazaniach i możliwych skutkach ubocznych szczepionki,
  • a także o skutkach ubocznych po przebyciu COVID-19.

Pobierz materiał: Szczepienia COVID-19 Podstawowe informacje dla fizjoterapeutów i nie tylko.

Dodatkowo publikujemy zestaw pytań i odpowiedzi przygotowany przez lekarza – eksperta Krajowej Izby Fizjoterapeutów:

Szczepienia COVID-19 Q&A

Polecamy także sięganie do sprawdzonych źródeł z rzetelnymi informacjami na temat szczepień przeciw COVID-19.

Szczegółowe informacje na temat szczepionki:
Charakterystyka-produktu-leczniczego.pdf
Comirnaty_Ulotka_dla_Pacjenta.pdf

Komunikaty Ministerstwa Zdrowia na temat szczepień:
Skrócona_informacja_dla_pacjenta.pdf
Komunikat_MZ.pdf

Artykuł z The New England Journal of Medicine na temat “Skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2”:
NEJM.pdf

Zobacz pełną treść komunikatu dotyczącego kolejności szczepień: kif.info.pl/informacje/komunikat-w-sprawie-kontynuacji-przerwanej-rehabilitacji-leczniczej-oraz-kolejnosci-szczepien/

Aktualizacja: stan na 14 stycznia 2021 r.